Gimnazjum Specjalne Nr 26


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 26

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 26

Krótka 22
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-200
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 26

343241013
Strona
Regon 15212220200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 26 mieści się w miejscowości Częstochowa pod adresem Krótka 22. Telefon do szkoły to 343241013. Faks: 343241013. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.interklasa.neostrada.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 15212220200000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 24, z czego 4 to dziewczynki, a 20 to gimnazjaliści. Powiat częstochowa ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 5919 uczniów w powiecie przypada 43 innych jednostek gimnazjalnych (137,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Mapa