Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji I Integracji Europejskiej Euro-centrum


Najważniejsze informacje - Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji I Integracji Europejskiej Euro-Centrum

Patron Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Adres Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji I Integracji Europejskiej Euro-Centrum

Dąbrowskiego 20
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji I Integracji Europejskiej Euro-Centrum

446497662
Strona
Regon 59094552200000
Organ prowadzący Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

1. Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM - opis placówki

Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM jest organizacją non-profit, która działa na rzecz rozwoju, promocji i integracji europejskiej. Placówka ta ma na celu wspieranie inicjatyw i projektów związanych z integracją europejską, a także promowanie wartości europejskich i współpracy międzykulturowej. EURO-CENTRUM prowadzi różnorodne działania, które mają na celu edukację, informację i wsparcie dla osób zainteresowanych tematyką europejską. Organizacja organizuje szkolenia, warsztaty, konferencje i seminaria, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat Unii Europejskiej, jej polityk i programów finansowych. EURO-CENTRUM jest również aktywne w zakresie promocji mobilności młodzieży, wspierając programy wymiany studenckiej i wolontariatu.

2. Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM - dokładny adres

Adres placówki EURO-CENTRUM to: Dąbrowskiego 20, Piotrków Trybunalski, 97-300, Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie. Placówka znajduje się w dogodnej lokalizacji, co ułatwia dostęp do niej zarówno mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego, jak i osobom z innych regionów.

3. Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM - dane kontaktowe

Aby skontaktować się z EURO-CENTRUM, można skorzystać z poniższych danych kontaktowych: - Numer telefonu: 446497662, 446471253 - Strona internetowa: www.euro-centrum.org Przez te kanały można uzyskać informacje na temat działalności placówki, zarejestrować się na szkolenia lub skonsultować się z pracownikami organizacji w przypadku pytań lub wątpliwości.

4. Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM - dodatkowe informacje

EURO-CENTRUM jest partnerem wielu projektów i inicjatyw związanych z integracją europejską. Organizacja współpracuje m.in. z Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który jest jednym z jej głównych partnerów. Dzięki tej współpracy EURO-CENTRUM ma dostęp do różnych źródeł finansowania i wsparcia, co umożliwia realizację swoich celów i misji. Warto również wspomnieć, że EURO-CENTRUM jest organizacją niepubliczną, co oznacza, że nie jest finansowana przez państwo. Placówka działa głównie dzięki wsparciu finansowemu zewnętrznych grantów, dotacji i sponsorów. Dzięki temu EURO-CENTRUM ma większą niezależność i elastyczność w realizacji swoich projektów. Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO-CENTRUM jest ważnym ośrodkiem działalności na rzecz integracji europejskiej w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Dzięki swojej działalności edukacyjnej, informacyjnej i wspierającej, organizacja przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat Unii Europejskiej i promowania wartości europejskich.

Mapa