Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im.w.lutosławskiego


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im.w.lutosławskiego

Patron Witold Lutosławski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im.w.lutosławskiego

Kościuszki 41
Miejscowość Pruszków
Kod pocztowy 05-800
Gmina miasto Pruszków
Powiat pruszkowski
Województwo mazowieckie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im.w.lutosławskiego

227588086
Strona
Regon 00084114200000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im.w.lutosławskiego znajduje się w miejscowości Pruszków pod adresem Kościuszki 41. Telefon do placówki to 227588086. Fax: 227588086. Placówka mieści się na terytorium gminy Pruszków, powiat pruszkowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.muzyczna.pruszkow.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00084114200000.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 174, z czego 114 stanowiły słuchaczki, a 60 stanowili uczniowie. W placówce pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 1,27. Powiat pruszkowski ma zarejestrowane 36 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 216 uczniów w powiecie przypada 36 innych placówek edukacyjnych (6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pruszków: 26
  • w gminie Pruszków: 26
  • powiat pruszkowski: 58
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa