Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Końskich


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Końskich

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Końskich

ul. Mjr. Hubala 9
Miejscowość Końskie
Kod pocztowy 26-200
Gmina Końskie
Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Końskich

413723616
Strona
Regon 00080759900000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. W Końskich znajduje się w miejscowości Końskie pod adresem ul. Mjr. Hubala 9. Telefon do placówki to 413723616. Numer faksu: 413723616. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Końskie, powiat konecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.psm1konskie.szkolnastrona.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00080759900000.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 117, z czego 84 to uczennice, a 33 stanowili uczniowie. W placówce pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,89. Powiat konecki ma zarejestrowane 25 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 179 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek edukacyjnych (7,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 6,2 (3186 uczniów na 514 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Końskie: 14
  • w gminie Końskie: 19
  • powiat konecki: 43
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa