Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "logus"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Logus"

Adres Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Logus"

Wrocławska 6
Miejscowość Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy 44-335
Gmina miasto Jastrzębie-Zdrój
Powiat Jastrzębie-Zdrój
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Logus"

324737641
Strona
Regon 27756832600091
Organ prowadzący Maria Białas

Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "logus" mieści się w miejscowości Jastrzębie-Zdrój pod adresem Wrocławska 6. Numer tel. do technikum to 324737641. Numer faksu: 324737641. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój, powiat Jastrzębie-Zdrój , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.logus.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 27756832600091. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "logus" to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat jastrzębie-zdrój ma zarejestrowane 14 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1633 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół średnich o profilu technicznym (116,64 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa