Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "elpax" Im. Johna Lennona W Bytomiu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Elpax" Im. Johna Lennona W Bytomiu

Patron JOHN LENNON

Adres Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Elpax" Im. Johna Lennona W Bytomiu

RYNEK 19
Miejscowość Bytom
Kod pocztowy 41-902
Gmina miasto Bytom
Powiat Bytom
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "Elpax" Im. Johna Lennona W Bytomiu

322824012
Regon 00838815600040
Organ prowadzący ZUWH "ELPAX" SP. ZOO

Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "elpax" Im. Johna Lennona W Bytomiu mieści się w miejscowości Bytom pod adresem RYNEK 19. Nr tel. do technikum to 322824012. Numer faksu: 322824006. Technikum mieści się na terenie gminy Bytom, powiat Bytom , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem www.elpax.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00838815600040. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych "elpax" Im. Johna Lennona W Bytomiu to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat bytom ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2580 uczniów w powiecie przypada 12 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (215 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa