Ii Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Ii Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Ii Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Orzegowska 25
Miejscowość Ruda Śląska
Kod pocztowy 41-704
Gmina miasto Ruda Śląska
Powiat Ruda Śląska
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

322481575
Strona
Regon 27833557000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Ruda Śląska pod adresem Orzegowska 25. Numer tel. do technikum to 322481575. Fax: 322481575. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Ruda Śląska, powiat Ruda Śląska , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem cku.rudaslaska.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27833557000000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 52, z czego 29 to uczennice, a 23 stanowili kursanci. Powiat ruda śląska ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 1823 uczniów w powiecie przypada 7 innych techników (260,43 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Mapa