Niepubliczne Przedszkole Montessori "delfinek"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek"

Adres Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek"

Świętokrzyska 23
Miejscowość Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy 05-300
Gmina miasto Mińsk Mazowiecki
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek"

257592679
Regon 71024922400049
Organ prowadzący Danuta Sawicka - Kuś

Niepubliczne Przedszkole Montessori "delfinek" znajduje się w miejscowości Mińsk Mazowiecki pod adresem Świętokrzyska 23. Numer telefonu do przedszkola to 257592679. Przedszkole mieści się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkoledelfinek.com. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 71024922400049. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole Montessori "delfinek" to gmina.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat miński ma zarejestrowane 69 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2272 uczniów w powiecie przypada 69 innych przedszkoli (32,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa