Miejska Szkoła Artystyczna I-go Stopnia


Najważniejsze informacje - Miejska Szkoła Artystyczna I-Go Stopnia

Adres Miejska Szkoła Artystyczna I-Go Stopnia

Armii Ludowej 23
Miejscowość Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy 05-300
Gmina miasto Mińsk Mazowiecki
Powiat miński
Województwo mazowieckie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejska Szkoła Artystyczna I-Go Stopnia

257584452
Regon 71165937800000
Organ prowadzący Gmina

Miejska Szkoła Artystyczna I-go Stopnia znajduje się w miejscowości Mińsk Mazowiecki pod adresem Armii Ludowej 23. Numer telefonu do placówki to 257584452. Fax: 257596590. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 71165937800000.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 208, z czego 133 stanowiły słuchaczki, a 75 to uczniowie. W placówce pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 16 w pełnym wymiarze godzin oraz 17 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,94. Powiat miński ma zarejestrowane 59 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo mazowieckie - 1721. Na 367 uczniów w powiecie przypada 59 innych placówek edukacyjnych (6,22 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mińsk Mazowiecki: 18
  • w gminie Mińsk Mazowiecki: 18
  • powiat miński: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa