I Liceum Ogólnokształcące W Kozienicach


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące W Kozienicach

Patron Stefan Czarniecki

Adres I Liceum Ogólnokształcące W Kozienicach

Warszawska 19
Miejscowość Kozienice
Kod pocztowy 26-900
Gmina Kozienice
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące W Kozienicach

486142608
Strona
Regon 00072516300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące W Kozienicach mieści się w miejscowości Kozienice pod adresem Warszawska 19. Numer telefonu do szkoły to 486142608. Fax: 486142608. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Kozienice, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.lo-kozienice.edu.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00072516300000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 368, z czego 241 stanowiły licealistki, a 127 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 27 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,08. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 11 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 831 uczniów w powiecie przypada 11 innych liceów (75,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kozienice: 11
  • w gminie Kozienice: 22
  • powiat kozienicki: 37
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 9 49,80 % -
język polski pisemny podstawowy 138 60,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 138 71,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 129 71,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 49,80 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 185 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 60,60 % 2 (z 8) 2 (z 8) 2 (z 11) 107 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 71,20 % 2 (z 8) 2 (z 8) 2 (z 11) 109 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 71,90 % 2 (z 8) 2 (z 8) 2 (z 10) 223 (z 767)

Mapa

liceum