I Społeczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - I Społeczna Szkoła Podstawowa

Patron Mikołaj Rej

Adres I Społeczna Szkoła Podstawowa

Al. IX Wieków Kielc 15
Miejscowość Kielce
Kod pocztowy 25-516
Gmina miasto Kielce
Powiat Kielce
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Społeczna Szkoła Podstawowa

413613355
Regon 29051463600026
Organ prowadzący Świetokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe

I Społeczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Kielce pod adresem Al. IX Wieków Kielc 15. Nr tel. do szkoły to 413613355. Numer faksu: 413613355. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Kielce, powiat Kielce , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spoleczna.edu.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 29051463600026. Instytucja rejestracyjna dla I Społeczna Szkoła Podstawowa to gmina.

I Społeczna Szkoła Podstawowa edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat kielce ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 9683 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (293,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Mapa