Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników W Janowcu Wlkp.


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników W Janowcu Wlkp.

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników W Janowcu Wlkp.

3 Maja 30
Miejscowość Janowiec Wielkopolski
Kod pocztowy 88-430
Gmina Janowiec Wielkopolski
Powiat żniński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników W Janowcu Wlkp.

523023046
Regon 34132111900000
Organ prowadzący Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników W Janowcu Wlkp. znajduje się w miejscowości Janowiec Wielkopolski pod adresem 3 Maja 30. Telefon do szkoły zawodowej to 523023046. Numer faksu: 523023046. Szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, powiat żniński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 34132111900000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Młodocianych Pracowników W Janowcu Wlkp. to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat żniński ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 590 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (65,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa