Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Stanisław Mikołajczyk

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kcyńska 48
Miejscowość Wągrowiec
Kod pocztowy 62-100
Gmina miasto Wągrowiec
Powiat wągrowiecki
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

672620108
Regon 57205144800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Wągrowiec pod adresem Kcyńska 48. Numer tel. do szkoły zawodowej to 672620108. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Wągrowiec, powiat wągrowiecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 57205144800000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 504, z czego 144 stanowiły kursantki, a 360 stanowili uczniowie. Powiat wągrowiecki ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 698 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (139,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa