Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3


Najważniejsze informacje - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3

Adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3

Wałbrzyska 50
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 52-314
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Uprawnienia publiczna

Telefon Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3

713613321
Regon 93294028500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Wałbrzyska 50. Numer telefonu do placówki to 713613321. Nr faksu: 713613321. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www placówki odwiedzimy pod adresem http://zpo1.wroclaw.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93294028500000.

W placówce pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 13 na pół etatu. Na ucznia przypada 1,08 nauczyciela. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,15. Powiat wrocław ma zarejestrowane 170 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 3379 uczniów w powiecie przypada 170 innych placówek edukacyjnych (19,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 9,39 (9275 słuchaczy na 988 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa