Akademia Bajkowa Dolina


Najważniejsze informacje - Akademia Bajkowa Dolina

Adres Akademia Bajkowa Dolina

Darwina 19
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 52-415
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Akademia Bajkowa Dolina

609100644
Regon 93208211400000
Organ prowadzący Anna Baszak

Akademia Bajkowa Dolina znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Darwina 19. Numer telefonu do przedszkola to 609100644. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.bajkowa-dolina.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 93208211400000. Jednostka rejestracyjna dla Akademia Bajkowa Dolina to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa

przedszkole