Miejskie Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 4

Patron Czerwony Kapturek

Adres Miejskie Przedszkole Nr 4

Kwiatowa 4
Miejscowość Sierpc
Kod pocztowy 09-200
Gmina miasto Sierpc
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 4

242753425
Regon 61002385900000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 4 mieści się w miejscowości Sierpc pod adresem Kwiatowa 4. Nr tel. do przedszkola to 242753425. Nr fax: 242753425. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Sierpc, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkolenr4.cba.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61002385900000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 103, z czego 52 stanowiły dziewczynki, a 51 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat sierpecki ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 683 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (62,09 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sierpc: 11
  • w gminie Sierpc: 11
  • powiat sierpecki: 36
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa