Miejskie Przedszkole Nr 3 W Sierpcu


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 3 W Sierpcu

Adres Miejskie Przedszkole Nr 3 W Sierpcu

Piastowska 33
Miejscowość Sierpc
Kod pocztowy 09-200
Gmina miasto Sierpc
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 3 W Sierpcu

242752752
Regon 61002384200000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 3 W Sierpcu znajduje się w miejscowości Sierpc pod adresem Piastowska 33. Numer tel. do przedszkola to 242752752. Nr fax: 242752752. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Sierpc, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.mp3.sierpc.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 61002384200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 106, z czego 49 stanowiły uczennice, a 57 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,5. Powiat sierpecki ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 683 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (62,09 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sierpc: 11
  • w gminie Sierpc: 11
  • powiat sierpecki: 36
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa