M

Najważniejsze informacje - M

Adres M

Mieszka I 4
Miejscowość Stargard Szczeciński
Kod pocztowy 73-110
Gmina miasto Stargard Szczeciński
Powiat stargardzki
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon M

915732122
Strona
Regon 32035803000072
Organ prowadzący Anna Wasiłek Grzegorz Wasiłek

M

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat stargardzki ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 836 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (76 na placówkę), a średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 107 placówek).

Mapa