Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej


Najważniejsze informacje - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej

Adres Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej

Spartańska 1B
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-637
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Placówka doskonalenia nauczycieli
Uprawnienia publiczna

Telefon Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej

228443438
Regon 00028913000000
Organ prowadzący Minister ds. oświaty i wychowania

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Spartańska 1B. Numer tel. do placówki to 228443438. Fax: 226465251. Placówka znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest minister ds. oświaty i wychowania. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.koweziu.edu.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00028913000000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa