Akademia Komeńskiego - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego


Najważniejsze informacje - Akademia Komeńskiego - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego

Adres Akademia Komeńskiego - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego

Flory 1/8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-586
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Placówka doskonalenia nauczycieli
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Akademia Komeńskiego - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego

228811580
Regon 14630880000000
Organ prowadzący Instytut Komeńskiego spółka z o.o. sp. k.

Akademia Komeńskiego - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Flory 1/8. Telefon do placówki to 228811580. Nr fax: 228493041. Placówka działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.instytutkomenskiego.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 14630880000000. Organ rejestrujący dla Akademia Komeńskiego - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego I Doskonalenia Zawodowego to samorząd województwa.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Mapa