Ix Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Ix Liceum Ogólnokształcące

Patron Kazimierz Jagiellończyk

Adres Ix Liceum Ogólnokształcące

Rydygiera 12a
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ix Liceum Ogólnokształcące

566483860
Strona
Regon 87000405600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ix Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Rydygiera 12a. Nr tel. do szkoły to 566483860. Nr fax: 566483670. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.ixlotorun.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 87000405600000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 436, z czego 307 to licealistki, a 129 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 56 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 17 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,29. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych jednostek licealnych (190,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,86 (32129 licealistów na 346 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 173 47,80 % -
język niemiecki ustny podstawowy 50,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 56,20 % -
język polski pisemny podstawowy 173 59,50 % -
język polski ustny podstawowy 173 61,00 % -
język angielski ustny podstawowy 64,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 65,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 47,80 % 17 (z 35) 17 (z 35) 17 (z 35) 125 (z 329)
język niemiecki ustny podstawowy 50,50 % 17 (z 24) 17 (z 24) 17 (z 24) 106 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 56,20 % 10 (z 24) 10 (z 24) 10 (z 24) 70 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 59,50 % 8 (z 35) 8 (z 35) 8 (z 35) 42 (z 330)
język polski ustny podstawowy 61,00 % 23 (z 35) 23 (z 35) 23 (z 35) 225 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 64,60 % 15 (z 35) 15 (z 35) 15 (z 35) 87 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 65,50 % 12 (z 35) 12 (z 35) 12 (z 35) 91 (z 316)

Mapa