I Prywatne Technikum Organizacji I Usług Gastronomicznych W Zamościu


Najważniejsze informacje - I Prywatne Technikum Organizacji I Usług Gastronomicznych W Zamościu

Adres I Prywatne Technikum Organizacji I Usług Gastronomicznych W Zamościu

Krasnobrodzka 22a
Miejscowość Zamość
Kod pocztowy 22-400
Gmina miasto Zamość
Powiat Zamość
Województwo lubelskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Prywatne Technikum Organizacji I Usług Gastronomicznych W Zamościu

846389846
Strona
Regon 06016351100026
Organ prowadzący K.T.Z. sp. z oo

I Prywatne Technikum Organizacji I Usług Gastronomicznych W Zamościu znajduje się w miejscowości Zamość pod adresem Krasnobrodzka 22a. Numer tel. do technikum to 846389846. Technikum mieści się na obszarze gminy Zamość, powiat Zamość , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem www.halej.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 06016351100026. Jednostka rejestracyjna dla I Prywatne Technikum Organizacji I Usług Gastronomicznych W Zamościu to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat zamość ma zarejestrowane 16 szkoł technicznych, a województwo lubelskie - 232. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół średnich o profilu technicznym (150,94 na placówkę), a średnia w województwie to 128,12 (29723 kursantów na 232 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 2 40,00 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 2 52,50 % 100,00 %
język polski pisemny podstawowy 2 73,60 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 2 70,50 % -
język angielski ustny podstawowy 2 95,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 40,00 % 13 (z 29) 13 (z 29) 13 (z 29) 180 (z 370)
język polski ustny podstawowy 52,50 % 26 (z 29) 26 (z 29) 26 (z 29) 315 (z 370)
język polski pisemny podstawowy 73,60 % 2 (z 29) 2 (z 29) 2 (z 29) 8 (z 370)
język angielski pisemny podstawowy 70,50 % 4 (z 29) 4 (z 29) 4 (z 29) 69 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 95,00 % 3 (z 29) 3 (z 29) 3 (z 29) 4 (z 355)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa