I Prywatne Technikum Hotelarskie W Zamościu


Najważniejsze informacje - I Prywatne Technikum Hotelarskie W Zamościu

Adres I Prywatne Technikum Hotelarskie W Zamościu

Krasnobrodzka 22a
Miejscowość Zamość
Kod pocztowy 22-400
Gmina miasto Zamość
Powiat Zamość
Województwo lubelskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Prywatne Technikum Hotelarskie W Zamościu

846389846
Strona
Regon 06016351100033
Organ prowadzący K.T.Z. sp. z oo

I Prywatne Technikum Hotelarskie W Zamościu znajduje się w miejscowości Zamość pod adresem Krasnobrodzka 22a. Numer tel. do technikum to 846389846. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na obszarze gminy Zamość, powiat Zamość , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.halej.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 06016351100033. Organ rejestrujący dla I Prywatne Technikum Hotelarskie W Zamościu to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat zamość ma zarejestrowane 16 szkoł technicznych, a województwo lubelskie - 232. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 16 innych techników (150,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,12 (29723 wychowanków na 232 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 3 34,00 % 33,00 %
język polski pisemny podstawowy 3 52,90 % 33,00 %
język polski ustny podstawowy 3 88,30 % 33,00 %
język angielski pisemny podstawowy 3 64,30 % -
język angielski ustny podstawowy 3 97,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 34,00 % 17 (z 29) 17 (z 29) 17 (z 29) 237 (z 370)
język polski pisemny podstawowy 52,90 % 16 (z 29) 16 (z 29) 16 (z 29) 132 (z 370)
język polski ustny podstawowy 88,30 % 3 (z 29) 3 (z 29) 3 (z 29) 27 (z 370)
język angielski pisemny podstawowy 64,30 % 8 (z 29) 8 (z 29) 8 (z 29) 100 (z 358)
język angielski ustny podstawowy 97,80 % 1 (z 29) 1 (z 29) 1 (z 29) 2 (z 355)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa