Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum

Szkolna 1
Miejscowość Żalno
Kod pocztowy 89-506
Gmina Kęsowo
Powiat tucholski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

523341620
Regon 09297237800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Żalno pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do gimnazjum to 523341620. Nr faksu: 523341620. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Kęsowo, powiat tucholski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.zszalno.las.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 09297237800000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 68, z czego 31 to gimnazjalistki, a 37 to gimnazjaliści. Powiat tucholski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 1729 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (157,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Mapa

gimnazjum