Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Zjednoczonej Europy

Adres Gimnazjum

29 STYCZNIA 29
Miejscowość Zakrzewo
Kod pocztowy 77-424
Gmina Zakrzewo
Powiat złotowski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

672667127
Regon 57087097500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Zakrzewo pod adresem 29 STYCZNIA 29. Numer telefonu do szkoły to 672667127. Fax: 672667127. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Zakrzewo, powiat złotowski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimzak.eu. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 57087097500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 198, z czego 100 stanowiły gimnazjalistki, a 98 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat złotowski ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2310 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół gimnazjalnych (128,33 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zakrzewo: 3
  • w gminie Zakrzewo: 6
  • powiat złotowski: 42
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.93-2.022.93
20062.1-2.222.1
20070.45-2.120.45
20080.41-1.340.41
20091.9-0.671.9
20100.02-1.940.02
20116.62-0.716.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.25-2.081.25
20060.85-2.870.85
2007-2.44-2.6-2.44
2008-3.73-1.79-3.73
2009-3.560.05-3.56
2010-2.2-1.69-2.2
20118.44-0.678.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa