Gimnazjum W Trzciannem


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Trzciannem

Patron Król Aleksander Jagiellończyk

Adres Gimnazjum W Trzciannem

3 Maja 9
Miejscowość Trzcianne
Kod pocztowy 19-104
Gmina Trzcianne
Powiat moniecki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Trzciannem

857385026
Strona
Regon 45070029800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Trzciannem mieści się w miejscowości Trzcianne pod adresem 3 Maja 9. Numer tel. do gimnazjum to 857385026. Nr fax: 857385026. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Trzcianne, powiat moniecki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjumtrzcianne.drl.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45070029800000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 136, z czego 62 to gimnazjalistki, a 74 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,33. Powiat moniecki ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1326 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (147,33 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trzcianne: 2
  • w gminie Trzcianne: 2
  • powiat moniecki: 15
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.36-1.82-4.36
20060.09-1.150.09
2007-0.91-1.32-0.91
2008-1.88-1.5-1.88
2009-2.28-2.09-2.28
2010-3.74-1.7-3.74
2011-4.13-2.58-4.13
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.21-2.35-3.21
2006-4.83-1.88-4.83
2007-1.63-2.07-1.63
20080.57-0.310.57
2009-2.22-1.4-2.22
2010-4.210.04-4.21
2011-2.5-1.24-2.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa