Gimnazjum W Dabrowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Dabrowie

Patron im.Jana Pawła II

Adres Gimnazjum W Dabrowie

Śremska 2
Miejscowość Dąbrowa
Kod pocztowy 63-100
Gmina Śrem
Powiat śremski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Dabrowie

612834581
Strona
Regon 41152596000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Dabrowie mieści się w miejscowości Dąbrowa pod adresem Śremska 2. Telefon do szkoły to 612834581. Faks: 612834581. Gimnazjum działa na terytorium gminy Śrem, powiat śremski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem sdabrowa.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 41152596000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 66, z czego 35 stanowiły dziewczynki, a 31 to uczniowie. Powiat śremski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2000 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół gimnazjalnych (153,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.030.582.01
2006-1.09-0.68-2.35
20074.83-4.32-4.68
2008-1.52-3.77-3.31
20096.08-3.22-4.3
20102.54-1.17-2.4
20115.39-3.47-3.03
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.23.734.09
20062.13-2.14-4.42
20074.87-2.59-3.12
2008-2.6-1.85-2.25
20097.21-2.41-3.5
20104.05-2.07-2.53
20112.7-3.66-3.94

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum