Gimnazjum Specjalne We Wschowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne We Wschowie

Adres Gimnazjum Specjalne We Wschowie

Tadeusza Kościuszki 25
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne We Wschowie

655401876
Regon 97130102000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne We Wschowie znajduje się w miejscowości Wschowa pod adresem Tadeusza Kościuszki 25. Numer telefonu do szkoły to 655401876. Fax: 655401876. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.sosw.wschowa.com.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 97130102000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 63, z czego 21 stanowiły uczennice, a 42 stanowili gimnazjaliści. Powiat wschowski ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo lubuskie - 185. Na 1270 uczniów w powiecie przypada 8 innych placówek gimnazjalnych (158,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,51 (30435 gimnazjalistów na 185 placówek).

Mapa

gimnazjum