Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

13
Miejscowość Mocarzewo
Kod pocztowy 09-540
Gmina Sanniki
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

242776158
Regon 61132461700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Mocarzewo pod adresem 13. Numer tel. do gimnazjum to 242776158. Numer faksu: 242776237. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Sanniki, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 61132461700000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 18, z czego 9 to dziewczynki, a 9 to uczniowie. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1456 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (121,33 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa