Gimnazjum Rodowo


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Rodowo

Adres Gimnazjum Rodowo

14
Miejscowość Rodowo
Kod pocztowy 82-550
Gmina Prabuty
Powiat kwidzyński
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Rodowo

552629052
Regon 19257246300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Rodowo mieści się w miejscowości Rodowo pod adresem 14. Telefon do szkoły to 552629052. Faks: 552214018. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Prabuty, powiat kwidzyński , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 19257246300000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 81, z czego 39 stanowiły gimnazjalistki, a 42 to chłopcy. Powiat kwidzyński ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 3011 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół gimnazjalnych (177,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.43-4.9-3.91
20060.67-2.71
2007-5.38-4.03-0.61
2008-9.84-3.48-6.46
2009-7.27-2.31-1.44
20105.18-0.660
2011-0.210.81.77
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.61-4.87-4.78
20066.7-3.93.19
2007-4.62-3.76-1.82
2008-7.74-2.54-2.82
2009-3.47-0.590.77
20103.59-0.13-0.28
2011-0.360.781.78

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum