Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Adres Gimnazjum Nr 2

Staszica 5
Miejscowość Boguszów-Gorce
Kod pocztowy 58-371
Gmina miasto Boguszów-Gorce
Powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

748440360
Strona
Regon 89104043000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Boguszów-Gorce pod adresem Staszica 5. Nr tel. do gimnazjum to 748440360. Numer fax: 748440360. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Boguszów-Gorce, powiat wałbrzyski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zss-boguszow-gorce.eu. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 89104043000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 82, z czego 38 stanowiły dziewczynki, a 44 stanowili gimnazjaliści. Powiat wałbrzyski ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo dolnośląskie - 506. Na 4495 uczniów w powiecie przypada 32 innych gimnazjów (140,47 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.73-3.62-1.97
20061.080.311.97
2007-4.12-0.31-2.08
2008-4.481.09-1.17
2009-5.55-0.55-2.43
2010-2.69-0.26-1.73
2011-5.62-1.36-2.49
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.9-1.02-3.62
2006-1.18-0.17-0.31
2007-4.23-1.03-2.51
2008-5.79-0.42-3.24
2009-6.29-0.74-3.29
2010-5.55-1.4-2.57
2011-7.8-1.79-3.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa