Gimnazjum Nr 1 W Orzeszu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Orzeszu

Patron Poległych na Pasternioku

Adres Gimnazjum Nr 1 W Orzeszu

Karola Miarki 1a
Miejscowość Orzesze
Kod pocztowy 43-180
Gmina miasto Orzesze
Powiat mikołowski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 27659410300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Orzeszu mieści się w miejscowości Orzesze pod adresem Karola Miarki 1a. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Orzesze, powiat mikołowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27659410300000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 218, z czego 106 to uczennice, a 112 stanowili chłopcy. Powiat mikołowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2705 uczniów w powiecie przypada 16 innych placówek gimnazjalnych (169,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa

gimnazjum