Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Świerczewskiego 160
Miejscowość Łomnica
Kod pocztowy 58-508
Gmina Mysłakowice
Powiat jeleniogórski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

757130256
Regon 23084729600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Łomnica pod adresem Świerczewskiego 160. Numer telefonu do gimnazjum to 757130256. Faks: 757130256. Gimnazjum działa na terytorium gminy Mysłakowice, powiat jeleniogórski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem szkola-lomnica.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 23084729600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 137, z czego 59 stanowiły gimnazjalistki, a 78 stanowili uczniowie. Powiat jeleniogórski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1484 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (98,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.15-0.191.56
20062.35-1.39-0.48
20075.45-1.560.37
20087.25-0.985.19
20095.47-2.234.35
2010-0.62-1.250.62
20116.58-2.456.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.07-1.83-0.15
2006-2.23-2.56-1.91
20071.45-1.49-0.77
20083.44-1.323.26
20091.07-2.182.7
2010-2.56-3.180.64
20111.74-3.352.03

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa