Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła W Jeleniej Górze


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła W Jeleniej Górze

Adres Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła W Jeleniej Górze

Waryńskiego 20
Miejscowość Jelenia Góra
Kod pocztowy 58-500
Gmina miasto Jelenia Góra
Powiat Jelenia Góra
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła W Jeleniej Górze

756488385
Strona
Regon 81112425000221
Organ prowadzący Bożena Sugalska

Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła W Jeleniej Górze mieści się w miejscowości Jelenia Góra pod adresem Waryńskiego 20. Nr tel. do szkoły to 756488385. Numer faksu: 756488385. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.plejada.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 81112425000221. Organ rejestracyjny dla Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła W Jeleniej Górze to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jelenia góra ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 579 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (96,5 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa