Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Papieża Jana Pawła II

Adres Gimnazjum

Szkolna 9
Miejscowość Koprzywnica
Kod pocztowy 27-660
Gmina Koprzywnica
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

158477150
Strona
Regon 29109691600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Koprzywnica pod adresem Szkolna 9. Numer telefonu do szkoły to 158477150. Numer faksu: 158477150. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Koprzywnica, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsokoprzywnica.xip.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 29109691600000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 199, z czego 99 to uczennice, a 100 stanowili chłopcy. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2364 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (124,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.4-0.131.4
2006-0.12-0.91-0.12
20073.43-0.963.43
2008-5.13-2.27-5.13
20091.550.731.55
2010-1.98-0.43-1.98
2011-5.31-1.8-5.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.63-2.49-5.63
2006-1.74-1.36-1.74
2007-4.84-1.45-4.84
2008-8.05-1.19-8.05
2009-3.35-0.56-3.35
2010-7.59-0.63-7.59
2011-6.32-1.65-6.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum