Gimnazjum Im. Mariana Cezarego Abramowicza W Białobłotach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Mariana Cezarego Abramowicza W Białobłotach

Patron Marian Cezary Abramowicz

Adres Gimnazjum Im. Mariana Cezarego Abramowicza W Białobłotach

20
Miejscowość Białobłoty
Kod pocztowy 63-308
Gmina Gizałki
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 30092360000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Mariana Cezarego Abramowicza W Białobłotach mieści się w miejscowości Białobłoty pod adresem 20. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Gizałki, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 30092360000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 45, z czego 21 stanowiły uczennice, a 24 stanowili uczniowie. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2098 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (131,13 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.440.56-1.54
2006-3.2-1.65-0.87
2007-6.53-2.16-2.57
2008-5.28-1.82-3.54
2009-2.53-2.86-4.09
2010-0.22-1.78-0.77
2011-7.59-2.6-4.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.35-1.48-0.8
2006-2.03-2.84-0.59
20070.99-2.770.68
20082.03-1.43-0.43
20093.46-1.74-1.05
20100.64-3.03-0.97
2011-6.05-2.49-3.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa