Gimnazium Nr 17 Specjalne Dla Uczniów Nieslyszących


Najważniejsze informacje - Gimnazium Nr 17 Specjalne Dla Uczniów Nieslyszących

Adres Gimnazium Nr 17 Specjalne Dla Uczniów Nieslyszących

Grzegorzewskiej 6
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-048
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazium Nr 17 Specjalne Dla Uczniów Nieslyszących

895276834
Regon 51962902900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazium Nr 17 Specjalne Dla Uczniów Nieslyszących znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem Grzegorzewskiej 6. Nr tel. do gimnazjum to 895276834. Numer fax: 895276835. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem oswnies.olsztyn.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51962902900000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 36, z czego 13 stanowiły gimnazjalistki, a 23 to uczniowie. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 5154 uczniów w powiecie przypada 33 innych jednostek gimnazjalnych (156,18 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa

gimnazjum