Gimnazium Dla Dorosłych "żak" W Oświęcimiu


Najważniejsze informacje - Gimnazium Dla Dorosłych "Żak" W Oświęcimiu

Adres Gimnazium Dla Dorosłych "Żak" W Oświęcimiu

Rynek Główny 3
Miejscowość Oświęcim
Kod pocztowy 32-600
Gmina miasto Oświęcim
Powiat oświęcimski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazium Dla Dorosłych "Żak" W Oświęcimiu

338440587
Regon 10019011507909
Organ prowadzący Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.

Gimnazium Dla Dorosłych "żak" W Oświęcimiu znajduje się w miejscowości Oświęcim pod adresem Rynek Główny 3. Nr tel. do gimnazjum to 338440587. Numer fax: 338440587. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Oświęcim, powiat oświęcimski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zak.edu.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 10019011507909. Organ rejestrujący dla Gimnazium Dla Dorosłych "żak" W Oświęcimiu to gmina.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat oświęcimski ma zarejestrowane 34 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 4574 uczniów w powiecie przypada 34 innych gimnazjów (134,53 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa