Filialna Szkoła Podstawowa W Zapoledniku


Najważniejsze informacje - Filialna Szkoła Podstawowa W Zapoledniku

Adres Filialna Szkoła Podstawowa W Zapoledniku

Zapolednik
Miejscowość Grębów
Kod pocztowy 39-410
Gmina Grębów
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Filialna Szkoła Podstawowa W Zapoledniku

158112299
Regon 83047301000026
Organ prowadzący Gmina

Filialna Szkoła Podstawowa W Zapoledniku mieści się w miejscowości Grębów pod adresem Zapolednik . Telefon do szkoły to 158112299. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Grębów, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 83047301000026.

Filialna Szkoła Podstawowa W Zapoledniku naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 99, z czego 46 stanowiły dziewczynki, a 53 stanowili uczniowie. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 3278 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (109,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Mapa