Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 - Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 - Gimnazjum Specjalne

Adres Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 - Gimnazjum Specjalne

SĄDOWA 18
Miejscowość Świecie
Kod pocztowy 86-100
Gmina Świecie
Powiat świecki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 - Gimnazjum Specjalne

523330086
Strona
Regon 09253066300001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 - Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Świecie pod adresem SĄDOWA 18. Numer tel. do szkoły to 523330086. Numer fax: 523330086. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Świecie, powiat świecki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zssnr1.oz.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 09253066300001.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 24, z czego 1 stanowiły uczennice, a 23 to gimnazjaliści. Powiat świecki ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 3355 uczniów w powiecie przypada 23 innych jednostek gimnazjalnych (145,87 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Mapa