Szkoły - gmina Świecie


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Świecie

Nazwa Adres Miasto
Przedszkole Nr 1 Sądowa 6 Świecie
Przedszkole Nr 11 Wojska Polskiego 4 Gruczno
Przedszkole Nr2 Z Oddziałami Integracyjnymi Słowackiego 15 Świecie
Przedszkole Nr3 Świecie Wojska Polskiego 16 Świecie
Przedszkole Nr 4 Kościuszki 16 Świecie
Przedszkole Nr 6 W Świeciu Paderewskiego 2 Świecie
Przedszkole Nr 7 Paderewskiego 4 Świecie
Przedszkole Nr 8 W Świeciu Ks. St. Wyszyńskiego 9 Świecie
Przedszkole Nr9 "Pod Klonem" 10 Lutego 2 Świecie
Przedszkole Specjalne Nr 10 Dla Dzieci Upośledzonych W Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, Z Nepełnosprawnościami Sprzężonymi I Z Autyzmem W Świeciu Paderewskiego 5A Świecie

Szkoły podstawowe - gmina Świecie

Szkoły zawodowe - gmina Świecie

Licea - gmina Świecie

Technika - gmina Świecie

Nazwa Adres Miasto
Prywatne Technikum Geodezyjne "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Prywatne Technikum Ochrony Środowiska "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Kościuszki 6A Świecie
Technikum Ekonomiczne Dla Dorosłych "Oskar" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Ekonomiczne "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Hotelarstwa Dla Dorosłych "Oskar" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Hotelarstwa "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Informatyki Dla Dorosłych "Oskar" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Informatyki "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Logistyki Dla Dorosłych "Oskar" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Logistyki "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Obsługi Turystycznej "Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Urządzeń I Systemów Energetyki Odnawialnej ":Menedżer" żwirki I Wigury 6 Świecie
Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1 Kościuszki 6A Świecie
Technikum Zawodowe Dla Dorosłych Edukator Chmielniki 2A Świecie
Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych Chmielniki 2a Świecie

Szkoły policealne - gmina Świecie

Nazwa Adres Miasto
Policealna Szkoła "Oskar" żwirki I Wigury 6 Świecie
Szkoła Policealna Dla Dorosłych Chmielniki 2a Świecie
Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 1 Kościuszki 6A Świecie
Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 2 W Świeciu Wojska Polskiego 85 Świecie
Szkołą Policealna Medyczno-Społeczna W Świeciu Wojska Polskiego 85 Świecie

Pozostałe - gmina Świecie

Gimnazja - gmina Świecie - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Filia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 - Gimnazjum Specjalne Sądowa 18 Świecie
Gimnazjum Nr 1 Chmielniki 5 Świecie
Gimnazjum Nr 2 Ogrodowa 1 c Świecie
Gimnazjum Nr 3 W Świeciu Aleja Jana Pawła Ii 8 Świecie
Gimnazjum Nr 4 W Grucznie Chełmińska 5 Gruczno
Gimnazjum Specjalne Nr 5 Dla Uczniów Upośledzonych Umysłowo Paderewskiego 5A Świecie
Gimnazjum W Zespole Szkół W Świeciu Sądowa 12 Świecie
Katolickie Gimnazjum Im. Ks Dra Bernarda Sychty Sądowa 20 Świecie

Dostosuj wyszukiwanie