Eurodialog


Najważniejsze informacje - Eurodialog

Adres Eurodialog

TRAUGUTTA 18
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-113
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Eurodialog

426335920
Regon 75072286000000
Organ prowadzący JROSŁAW PATRZYK

Eurodialog znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem TRAUGUTTA 18. Telefon do placówki to 426335920. Nr faksu: 426335920. Placówka znajduje się na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem EURODIALOG.PL. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 75072286000000. Instytucja rejestrująca] dla Eurodialog to miasto na prawach powiatu.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Mapa