Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie

Adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie

1 Maja 14
Miejscowość Iława
Kod pocztowy 14-200
Gmina miasto Iława
Powiat iławski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie

896494515
Regon 28003133100000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Iławie znajduje się w miejscowości Iława pod adresem 1 Maja 14. Telefon do szkoły to 896494515. Fax: 896492730. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Iława, powiat iławski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest minister ds. sprawiedliwości. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 28003133100000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat iławski ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 987 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (123,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa