Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Gimnazjum Dla Dorosłych W Iławie


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Gimnazjum Dla Dorosłych W Iławie

Adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Gimnazjum Dla Dorosłych W Iławie

1 Maja 14
Miejscowość Iława
Kod pocztowy 14-200
Gmina miasto Iława
Powiat iławski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Gimnazjum Dla Dorosłych W Iławie

896494515
Regon 28003134800000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 Gimnazjum Dla Dorosłych W Iławie znajduje się w miejscowości Iława pod adresem 1 Maja 14. Nr tel. do gimnazjum to 896494515. Numer faksu: 896492730. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Iława, powiat iławski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest minister ds. sprawiedliwości. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 28003134800000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat iławski ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3227 uczniów w powiecie przypada 18 innych jednostek gimnazjalnych (179,28 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Mapa