Akademicka Szkoła Policealna Przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości


Najważniejsze informacje - Akademicka Szkoła Policealna Przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości

Adres Akademicka Szkoła Policealna Przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości

Wiejska 16
Miejscowość Łomża
Kod pocztowy 18-400
Gmina miasto Łomża
Powiat Łomża
Województwo podlaskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Akademicka Szkoła Policealna Przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości

862163153
Regon 45120274000000
Organ prowadzący Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębior

Akademicka Szkoła Policealna Przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości mieści się w miejscowości Łomża pod adresem Wiejska 16. Nr tel. do szkoły to 862163153. Nr fax: 862162389. Szkoła policealna funkcjonuje na terytorium gminy Łomża, powiat Łomża , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest wyższe szkoły państwowe. Szkoła policealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 45120274000000. Instytucja rejestracyjna dla Akademicka Szkoła Policealna Przy Państwowej Wyższej Szkole Informatyki I Przedsiębiorczości to miasto na prawach powiatu.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 154, z czego 133 to słuchaczki, a 21 to uczniowie. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,26. Powiat łomża ma zarejestrowane 13 szkoł policealnych, a województwo podlaskie - 146. Na 195 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół policealnych (15 na placówkę), a średnia w województwie to 22,32 (3259 słuchaczy na 146 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łomża: 27
  • w gminie Łomża: 27
  • powiat Łomża: 27
  • województwo podlaskie: 499

Mapa