Ii Liceum Ogólnokształcące W łomży


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące W Łomży

Patron Maria Konopnicka

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące W Łomży

Plac Kościuszki 3
Miejscowość Łomża
Kod pocztowy 18-400
Gmina miasto Łomża
Powiat Łomża
Województwo podlaskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące W Łomży

862162750
Regon 45009316000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogólnokształcące W łomży znajduje się w miejscowości Łomża pod adresem Plac Kościuszki 3. Telefon do szkoły to 862162750. Numer faksu: 862162750. Szkoła licealna znajduje się na terenie gminy Łomża, powiat Łomża , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.2lolomza.bo.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 45009316000000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów pobierających naukę w placówce wynosiła 575, z czego 407 stanowiły uczennice, a 168 to uczniowie. W liceum pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,43. Powiat łomża ma zarejestrowane 19 liceów, a województwo podlaskie - 227. Na 2754 uczniów w powiecie przypada 19 innych licealnych szkół średnich (144,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 101,14 (22959 uczniów na 227 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łomża: 27
  • w gminie Łomża: 27
  • powiat Łomża: 27
  • województwo podlaskie: 499

Mapa