Zsp Im.pierwszych Piastów-technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Damaslawku


Najważniejsze informacje - Zsp Im.pierwszych Piastów-Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Damaslawku

Adres Zsp Im.pierwszych Piastów-Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Damaslawku

Słoneczna 4
Miejscowość Damasławek
Kod pocztowy 62-110
Gmina Damasławek
Powiat wągrowiecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsp Im.pierwszych Piastów-Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Damaslawku

672613039
Regon 57202283700010
Organ prowadzący Gmina

Zsp Im.pierwszych Piastów-technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Damaslawku znajduje się w miejscowości Damasławek pod adresem Słoneczna 4. Nr tel. do szkoły to 672613039. Faks: 672613039. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terytorium gminy Damasławek, powiat wągrowiecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 57202283700010.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 62, z czego 19 stanowiły słuchaczki, a 43 stanowili słuchacze. Powiat wągrowiecki ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1311 uczniów w powiecie przypada 7 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (187,29 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Mapa