Zespół Szkół W Ujeździe


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Ujeździe

Adres Zespół Szkół W Ujeździe

Rokicińska 6
Miejscowość Ujazd
Kod pocztowy 97-225
Gmina Ujazd
Powiat tomaszowski
Województwo łódzkie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Ujeździe

447192230
Regon 10039877800000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Ujeździe znajduje się w miejscowości Ujazd pod adresem Rokicińska 6. Numer tel. do placówki to 447192230. Nr faksu: 447192230. Placówka znajduje się na obszarze gminy Ujazd, powiat tomaszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki można znaleźć pod adresem www.zsujazd.eu. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 10039877800000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 47 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo łódzkie - 891. Na 311 uczniów w powiecie przypada 47 innych placówek edukacyjnych (6,62 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Mapa