Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 W Mysłowicach


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 W Mysłowicach

Adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 W Mysłowicach

Wielka Skotnica 84A
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 W Mysłowicach

322222804
Regon 27787345000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 W Mysłowicach mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Wielka Skotnica 84A. Telefon do placówki to 322222804. Nr faksu: 32222804. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową placówki znajdziemy pod adresem zsp3myslowice.com.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 27787345000000.

W placówce pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 22 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 20 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 25 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek edukacyjnych (1,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,25 (14365 słuchaczy na 1742 placówek).

Mapa