Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 W Wesołej


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 W Wesołej

Patron 0

Adres Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 W Wesołej

0 401
Miejscowość Wesoła
Kod pocztowy 36-233
Gmina Nozdrzec
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 W Wesołej

134398263
Regon 37047621000000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół Gimnazjum Nr 2 W Wesołej mieści się w miejscowości Wesoła pod adresem 401. Telefon do szkoły to 134398263. Faks: 134398211. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Nozdrzec, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zswesola.szkolnastrona.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 37047621000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 59, z czego 25 to gimnazjalistki, a 34 to uczniowie. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2412 uczniów w powiecie przypada 30 innych jednostek gimnazjalnych (80,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.740.841.46
20060.890.10.7
20072.951.191.56
2008-0.042.530.72
2009-1.382.55-0.3
2010-0.173.972.08
20112.042.61-0.46
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.741.01-1.42
20060.641.312.53
20071.741.082.08
2008-1.841.720.41
20092.740.85-0.17
2010-0.922.381.32
20110.263.212.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa